Conferences


INTERNATIONAL

Savaş, A.C., Delioğlu, M., & Palta, M. (2014). The Relationship Between Teacher Performance and Primary School Administrators' Leadership Styles, The International Conference On Educational Leadership In The Light of Science, 22-24 May 2014, Siirt, TURKEY

Savaş, A.C. and Doğan, M. (2013). An Analysis Of The Primary School Math Pre Service Teachers’ Experience In Teaching Practice In Private And State Schools, 4th International Visible Conference on Educational Sciences, 12- 14 Nisan, Erbil, Irak, ss.15-16.

Savaş, A.C. (2012). The Effect of Emotional Intelligence and Emotional Labor Competencies of Primary School Principals on Teachers’ Job Satisfaction. The Forth Asian Conference on Education, 24 – 28 Kasım, Osaka, Japonya.

Savaş, A.C., & Cilavdaroğlu, A.K. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Özel ve Resmi Okullardaki Deneyimlerinin İncelenmesi (Boylamsal Araştırma). 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 4 - 6 Kasım, Gaziantep, p.125.

Savaş, A.C. (2012). The Contribution of School-Family Cooperation on Effective Classroom Management in Early Childhood Education. International Conference on Global Issues of Early Childhood Education and Children’s Rights, 27 – 29 Nisan, Gaziantep.

Savaş, A.C., & Döş, İ. (2011). Hakkari’de MEB Öğretmenlerinin “öğrenen okul” algılarının incelenmesi. 3rd International Conference on Educational Sciences, 22 – 25 Haziran, Gazimagusa, KKTC.

Savaş, A.C. (2010). 1st International Forenign Language Teaching Conference. 1-3 Haziran, Gaziantep.

NATIONAL

Savaş, A.C., Çobanoğlu, N. ve Kaya, O. (2014). Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol Eğilimleri İle Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki, V. Eğitim Yönetimi Forumu, 11-13 Eylül 2014, Konya.

Savaş, A.C., & Sertkaya, H. (2014). İlköğretim Okulları Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Öğrenen Okul Algılarına Etkisinde Müdüre Güvenin Aracılık Etkisi, 9. Eğitim Yönetimi Kongresi, 8-10 Mayıs 2014, Siirt.

Savaş, A.C., Döş, İ., & Döş, B. (2013). Mentörlük Uygulamasinda Aday Öğretmenlerin Summatif veya Formatif Değerlendirilmesinde Uygulama Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi, V.Eğitim Denetimi Kongresi, 20-22 Haziran 2013, Kahramanmaraş.

Savaş, A.C. (2012). Müdürlerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisinde Duygusal Emek Yeterliklerinin Farklılaştırıcılığı, 7.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs, Malatya, ss.128-129.

Savaş, A.C. (2011). Türk milli eğitim sistemin ve dünyadaki eğitim finansmanı modellerinin karşılaştırılarak ve ilköğretimdeki verimliliğinin tartışılması, 16-17 Nisan, 6. Eğitim Yönetimi Kongresi, Gazimagusa, KKTC.

Savaş, A.C., & Döş, İ. (2010). Okul Geliştirmede Müfettişe Düşen Roller Hakkında Öğretmenler Görüşleri, 2.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Kütahya, s.58.

Savaş, A.C., & Döş, B. (2010). Öğrenen Okullar Tecrübesi: Güney Eğitim Kurumlarında Okul Geliştirmede Öğretmen Verimsizliği Neden Analizi ve Çözüm Önerileri, 21-23 Ekim, 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi “Öğretmen Yetiştirme”, Gaziantep, ss.102-103.

Savaş, A.C. (2009). Okul Müdürlerinin mükemmeliyetçilik algıları ile demografik değişkenleri arasındaki ilişki, 7-9 Ekim, IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, İstanbul.